KARIERA

 

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy firmą zajmującą się wynajmem pojazdów. Zajmujemy się tym biznesem od 2016 roku. Zaczynaliśmy od tak zwanego „zera”, udostępniając swoje samochody oraz nie zatrudniając pracowników.

Obecnie mamy setki samochodów oraz kilkudziesięciu pracowników w całej Polsce. Nasza firma działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Chcemy stworzyć najlepszą wypożyczalnie samochodów w Polsce. Chcemy się rozwijać, zwiększać flotę oraz naszą kadrę, tworzyć nowe oddziały, stale podnosić jakość świadczonych usług.

about-us-2

KOGO POSZUKUJEMY?

Poszukujemy kandydatów do pracy, którzy chcą tworzyć z nami coś wielkiego, chcą się rozwijać, chcą dać od siebie jakąś wartość dodaną dla firmy. Kandydatów, którzy chcą być częścią zgranego zespołu.

Stawiamy na: uczciwość, zaangażowanie, odpowiedzialność, proaktywność, rozwój osobisty, kulturę osobistą, wysoki standard usług.

Zatrudniamy na umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy B2B. Chętnie zatrudniamy studentów, w tym także studentów dziennych.

Naszym współpracownikom proponujemy ciekawy system premiowy oraz dostęp do systemu kart Multisport.

GettyImages-1127734738_HBR

 

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?

1. Wyślij CV

2. Rozmowa telefoniczna

3. Dzień próbny

4. Spotkanie z przełożonym

5. Podpisanie umowy

 

Proces rekrutacji jest pięcioetapowy.

Etap I.

Po otrzymaniu od kandydata aplikacji na dane stanowisko (mail na adres: rekrutacja@quantacars.pl) osoba rekrutująca kontaktuje się telefonicznie / mailowo z kandydatem i umawia na Etap I rekrutacji.

Aplikacja na dane stanowisko powinna zawierać CV ze zdjęciem, nr telefonu oraz adresem e-mail do kontaktu. W przypadku ograniczonych możliwości rozmowy telefonicznej kandydat może wskazać zakres godzin, w których preferuje kontakt telefoniczny.

Etap II.

Rozmowa telefoniczna lub videorozmowa osoby rekrutującej z kandydatem, w czasie której poznajemy się wzajemnie, opowiadamy o pracy w naszej firmie, odpowiadamy na pytania kandydata.

W przypadku pozytywnego przebiegu rozmowy, zapraszamy telefonicznie i mailowo kandydata do etapu trzeciego.

Etap III.

Ten etap polega na spędzeniu jednego dnia wraz z innym naszym pracownikiem i wykonywaniu pod jego okiem rutynowych czynności na tym stanowisku pracy. Kandydat widzi w praktyce na czym polega jego praca. Osoba szkoląca ocenia sposób postępowania kandydata i czy odpowiada on kryteriom naszej firmy. Na koniec dnia osoba szkoląca przesyła informację o kandydacie do osoby rekrutującej.

W przypadku pozytywnego przejścia tego etapu zapraszamy telefonicznie i mailowo kandydata do etapu czwartego.

Etap IV.

Ten etap polega na rozmowie z osobami zarządzającymi. Na tym etapie osoby zarządzające przypominają oczekiwania związane ze sposobem wykonywania pracy, w tym wartości, na których opiera się praca i w przypadku ich akceptacji strony ustalają warunki współpracy, w tym rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia.

Etap V.

W przypadku dojścia do porozumienia strony podpisują odpowiednią umowę i związane z nią dokumenty.

 

Wolne stanowisko

 

Miejscowość

 

Charakterystyka stanowiska pracy

 

Specjalista do spraw rozliczeń

Praca na tym stanowisku to praca głównie z komputerem. Pracownik będzie zajmował się rozliczaniem najmów dla naszych kontrahentów, co następuje w kilku systemach. Do rozliczonych najmów pracownik będzie wystawiał faktury oraz noty i wysyłał je do naszych kontrahentów.

Więcej szczegółów

Kolejnym obowiązkiem będzie rozliczanie kosztów kierowców. Polega to na analizie prawidłowości wypełnianych przez kierowców zestawień dotyczących ich kosztów oraz weryfikowaniu tych zestawień z dokumentami księgowymi oraz wypłaconymi kierowcom zaliczkami.

W ramach swoich obowiązków pracownik będzie wprowadzał dokumenty kosztowe także do systemu księgowego.

Pracownik będzie także wspomagał Dział Rozliczeń w bieżącej obsłudze biura.

Wszystkie obowiązki będą wykonywane we współpracy z księgową oraz innymi pracownikami Działu Rozliczeń.

Nie wymagamy doświadczenia na tym stanowisku – nasi pracownicy przeszkolą nowego pracownika we wszystkich jego obowiązkach. Natomiast z uwagi na pracę z komputerem oraz różnymi programami wewnętrznymi w firmie, kandydata powinna cechować łatwość w pracy z komputerem.

Specjalista do spraw logistyki

Praca na tym stanowisku to praca logistyka do spraw wynajmów operującego w ramach call-center. Praca wykonywana jest w biurze w siedzibie spółki.
Celem pracy jest podjęcie jak największej liczby najmów zlecanych firmie w formie telefonicznej oraz poprzez kanały elektroniczne i doprowadzenie do ich realizacji, a także organizowanie sprawnego odbioru pojazdu po zakończeniu najmu.

Więcej szczegółów

Wykonywanie zadań polega na przyjęciu zapytania (w formie telefonicznej lub innej elektronicznej), ustaleniu czy firma dysponuje wolnym pojazdem w najbliższym oddziale oraz wolnym kierowcą, który może zrealizować taki wynajem. W przypadku braku wolnego pojazdu w danym oddziale lub wolnego kierowcy należy ustalić czy są inne możliwości realizacji takiego zlecenia, np. podstawienie innego pojazdu, transfer pojazdu z innego oddziału lub zorganizowanie kierowcy z innego oddziału. To wymaga szybkiej analizy pod kątem logistycznym – możliwe scenariusze należy ustalać w możliwe najkrótszym czasie, będąc np. na linii z osobą zlecającą najem, aby zdecydować o przyjęciu lub odrzuceniu takiego najmu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że bardzo ważne jest, aby jak najwięcej najmów zostało przyjętych do realizacji, a następnie aby wszystkie przyjęte najmy zostały zrealizowane. Tym samym analiza logistyczna musi zostać zawsze wykonana z nastawieniem na znalezienie takiej możliwości, aby najem doszedł do skutku.

Po przyjęciu najmów należy dokonać odpowiednich wpisów w systemach firmowych (m.in. należy założyć rezerwację na dany pojazd), skontaktować się z kierowcą oraz klientem aby potwierdzić podstawienie pojazdu oraz zadysponować kierowcą i udzielić mu ewentualnych wskazówek dotyczących realizacji zlecenia.

W przypadku kończenia najmów oraz odbiorów pojazdów sytuacja wygląda podobnie – należy weryfikować informacje o kontynuacji lub zakończeniu najmu. Na tej podstawie należy skontaktować się z klientem w celu umówienia odbioru pojazdu oraz przekazać takie zlecenie konkretnemu kierowcy.

Najmy związane z OC sprawcy lub świadczone w ramach umów Assistance zazwyczaj muszą być realizowane szybko, np. w ciągu 2 godzin, co oznacza konieczność trzymania odpowiedniego tempa w wykonywanych czynnościach.

Pomiędzy tymi czynnościami pracownik odbiera także inne telefony m.in. od klientów, którzy poruszają kwestie techniczne dotyczące pojazdu lub inne sprawy dotyczące najmów. Problemy te należy rozwiązywać lub przekierowywać sprawy do kolegów z Działu Flotowego

Biorąc pod uwagę charakterystykę pracy na tym stanowisku jest to z całą pewnością praca dla osób potrafiących szybko myśleć, szybko pracować z komputerem i mieć odpowiedni zmysł do wychwytywania możliwości realizacji trudniejszych zleceń.

Jest to praca dla osób biegle pracujących z mapą Polski oraz orientujących się w odległościach pomiędzy oddziałami firmy oraz innymi głównymi miastami, w celu szybkiego szacowania czasu potrzebnego na przejazd do miejsca wydania lub odbioru pojazdu.

Dodatkowo jest to praca dla ludzi lubiących rozmowy przez telefon – większość zleceń otrzymujemy telefonicznie. Chcemy, aby kontakt telefoniczny z naszymi zleceniodawcami, a także z naszymi klientami był profesjonalny, miły, z zachowaniem wysokiej kultury osobistej.

Jest to praca, która w określonych momentach dnia oraz tygodnia jest pracą pod presją czasu. W związku z tym szukamy osób, które są dynamiczne i nie boją się natłoku czynności do wykonania.

Mając na uwadze fakt, że nasza firma rozwija się dynamicznie, pozyskuje nowych klientów z czym równolegle następuje rozrost floty, szukamy do pracy osób, które będą się cieszyły z rosnącej liczby realizowanych najmów oraz ilości pojazdów i kierowców, a także telefonów do odebrania i wykonania. Do naszej firmy, a w szczególności do Działu Assistance, szukamy osób, które będą się nawzajem wspierały i pomagały sobie na bieżąco, szczególnie w okresach spiętrzonych zleceń.

Specjalista do spraw wynajmu pojazdów

Praca na tym stanowisku polega na pozostawaniu w dyspozycyjności (pracownik nie stawia się w biurze) w ustalonym czasie pracy i przyjmowaniu zleceń od logistyków z Działu Assistance. Zlecenia mogą dotyczyć wydania pojazdu klientowi, odbioru pojazdu od klienta lub innych czynności z pojazdami, np. zaprowadzenie pojazdu na serwis, myjnię, dokonanie transferu pojazdu do innego oddziału, lub umycie pojazdu na myjni bezdotykowej, zatankowanie pojazdu. Zlecenia przychodzą z różną częstotliwością. Czasem cały dzień jest nimi wypełniony, czasem może być jedno zlecenia lub wcale. Ważne jest, aby w ustalonym czasie pozostawać zawsze w dyspozycyjności, nawet jeżeli nie ma zleceń.

Więcej szczegółów

Pozostawanie w dyspozycyjności oznacza przebywanie w pobliżu miejsca zamieszkania, aby po otrzymaniu zlecenia móc od razu podjąć zlecenie z miejsca zamieszkania. To znaczy, że można spędzać czas w oczekiwaniu w domu, natomiast nie można podejmować w tym czasie takich czynności jak wyjście do kina, na zakupy do oddalonego sklepu, spotkanie ze znajomymi daleko od miejsca zamieszkania, wizyta u lekarza, wyjazd na działkę itp., ponieważ czynności te ograniczają możliwość odebrania telefonu lub wydłużają czas potrzebny na podjęcie zlecenia.


Firma płaci stałe pełne wynagrodzenie niezależnie od ilości wykonywanych zleceń, dlatego w czasie ustalonym w grafiku firma wymaga pozostawania do jej dyspozycji i podejmowania natychmiastowego działania.


Praca na tym stanowisku jest pracą odpowiednią dla osób, które lubią motoryzację, lubią podróżować samochodem oraz komunikacją, lubią bezpośredni kontakt z klientem. Dla osób, dla których wykonywanie niestandardowych działań jest ciekawym wyzwaniem.

WYKONYWANIE ZLECEŃ

Jeżeli pracownik otrzymuje zlecenie wydania lub odbioru pojazdu, wówczas jego praca polega na skontaktowaniu się z klientem w celu doprecyzowania podstawienia lub odbioru pojazdu w konkretnym miejscu i o konkretnej godzinie (wstępnie umawia to logistyk Działu Assistance). Wydanie i odbiór mogą następować na terenie miasta-oddziału, mogą odbywać się także poza miastem-oddziałem. Najczęściej jest to ograniczone do terenu danego województwa, ale mogą zdarzyć się także dalsze podróże.

W przypadku wydania pojazdu pracownik dojeżdża samochodem do klienta i razem z klientem wypełnia w formie elektronicznej umowę na telefonie, dokonuje oględzin pojazdu w celu weryfikacji stanu pojazdu, czyli ewentualnych uszkodzeń, które trzeba zaznaczyć na protokole, weryfikacji stanu czystości pojazdu. Po wydaniu pracownik wraca do siebie komunikacją i czeka na dalsze zlecenia.

W przypadku odbioru pojazdu pracownik dojeżdża do klienta komunikacją, dokonuje oględzin pojazdu z klientem, wypełnia w formie elektronicznej protokół zdania pojazdu i wraca pojazdem do siebie i czeka na dalsze zlecenia.

SYSTEMY CZASU PRACY

Praca odbywa się w kilku możliwych systemach.

Wariant 1 – praca w tygodniu

Praca w tygodniu od poniedziałku do piątku. W tym przypadku pracownik pozostaje dyspozycyjny przez 9 godzin dziennie w ustalonych w grafiku godzinach.

Wariant 2 – praca tylko w weekendy

W weekendy pracownik pozostaje dyspozycyjny przez cały dzień. Możliwość pracy w każdy lub co drugi weekend.

Wariant 3 – weekendy i popołudnia

Praca w tygodniu naprzemiennie 2 lub 3 dni oraz co drugi weekend, tzn.:

  • w pierwszym tygodniu praca w poniedziałek, środę, piątek,
  • w drugim tygodniu praca we wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę.

W tygodniu pracownik pozostaje dyspozycyjny od godziny 16:00 do końca obsługi zleceń danego dnia. W weekendy pracownik pozostaje dyspozycyjny przez cały dzień.

WYNAGRODZENIE, ZWROT WYDATKÓW

Z tytułu wykonywanych czynności oraz pozostawania w dyspozycji firma wypłaca stałe miesięczne wynagrodzenie. Dodatkowo każdy z kierowców po trzech miesiącach bezszkodowej jazdy otrzymuje stałą premię z tego tytułu przez cały okres utrzymania bezszkodowej jazdy. Wynagrodzenie płatne jest do 10-go dnia następnego miesiąca.

Dodatkowo każdy pracownik może zgłaszać swoją dyspozycyjność w inne dni i godziny niż te, które wynikają z jego grafiku. W takiej sytuacji pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za wykonane podstawienie w dodatkowym czasie lub za pozostawanie w dyspozycji w dodatkowym czasie.

Firma pokrywa wydatki pracowników z tytułu dojazdów w związku ze zleceniami, np. koszty biletów komunikacyjnych, koszty myjni. Na poczet tych kosztów firma wypłaca zaliczki, z których pracownicy są rozliczani po zakończeniu każdego miesiąca.

Przez cały miesiąc pracownicy wypełniają tzw. arkusz kosztów, gdzie wpisują poniesione koszty. Najpóźniej do 3 dnia kolejnego miesiąca pracownicy wysyłają do centrali dokumenty księgowe dotyczące poniesionych kosztów. Warunkiem terminowej wypłaty wynagrodzenia jest wpłynięcie do centrali firmy tych dokumentów oraz ich zgodność z wypełnionym arkuszem kosztów.

Aby aplikować wyślij CV na adres rekrutacja@quantacars.pl lub kliknij guzik poniżej:

Quanta

Nasze samochody

 Toyota Aygo
Segment A+
dzień Od
110zł
Opel Corsa
Segment B
dzień Od
120zł
 Hyundai I30
Segment C
dzień Od
125zł
 Seat Arona
Segment C
dzień Od
125zł
 Fiat Tipo
Segment C
dzień Od
125zł
 Seat Arona
Segment C+
dzień Od
145zł
Nissan Juke
Segment C+
dzień Od
145zł
 Toyota Corolla
Segment D+
dzień Od
145zł
 Seat Ateca
Segment D
dzień Od
155zł
Nissan Qashqai
Segment D
dzień Od
155zł
Dacia Dokker
Segment Mały Dostawczy
dzień Od
155zł
Nissan Qashqai
Segment D+
dzień Od
165zł
 Seat Ateca
Segment D+
dzień Od
165zł
 Yamaha MT-09
Motocykl
dzień Od
214zł
 Cupra Formentor
Segment SUV+
dzień Od
219zł
 Volvo XC40
Segment SUV+
dzień Od
219zł
 Mercedes GLA
Segment SUV+
dzień Od
219zł
Ford Transit L3H2
Segment Duży Dostawczy
dzień Od
241zł
 Volvo XC60
Segment SUV Premium+
dzień Od
274zł
 Toyota Camry
Segment E+
dzień Od
274zł
 Mercedes GLC
Segment SUV Premium+
dzień Od
274zł
Volvo S90
Segment E+
dzień Od
274zł
Ford Transit Custom
Segment BUS
dzień Od
296zł
Lexus RX
Segment SUV Premium+
dzień Od
329zł
Mercedes GLE
Segment SUV Premium+
dzień Od
479zł
Porsche 718 Cayman
Segment G
dzień Od
747zł