KONTAKT

 

QUANTA CARS SP. Z O.O.

al. Jana Pawła II 80 lok. 15,
00-175 Warszawa
Tel.: +48 539 888 555
e-mail: biuro@quantacars.pl

KRS: 0000473412, NIP: 5532513487,
Regon: 243257050
Rachunek bankowy prowadzony przez
PKO BP o numerze:
38 1020 1068 0000 1902 0337 5615

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 420.000 zł w pełni opłacony.

Formularz kontaktowy